Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ούτε η απόσυρση του αυτεπάγγελτου αυτεπαγγέλτως.

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

kathartiko[Η γελοιογραφία είναι από την άλλη μεγάλη επιτυχία του καθεστώτος: φαρμακεία θα μπορούν να ιδρύουν και οι μη φαρμακοποιοί. Άντε και στα δικηγορικά γραφεία από μη δικηγόρους κ.ο.κ.]

Ζήτησαν την άδεια των θεσμών, προκειμένου να απαλείψουν από την τροπολογία Κοντονή το αυτεπάγγελτο της δίωξης όσων παρεμποδίζουν τη διενέργεια πλειστηριασμών. Και μετά σου λένε ότι έχει άδικο ο Βαρουφάκης που γράφει και ξαναγράφει ότι η ΕΕ της οικονομίας, ιδία δε ο ιδιότυπος μνημονιακός στραγγαλισμός της χώρας μας, έχει καταργήσει τη Δημοκρατία στο λίκνο της γέννησής της.

Τη θέση μου ως προς την προστασία από τους πλειστηριασμούς όσων τη δικαιούνται, έχω εκφράσει προ πολλού. Λύση χωρίς νόμους και αηδίες.

http://www.komistes.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CF%84%CE%AF-%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%89%CF%84/

Οσονούπω, λοιπόν, θα είναι νόμος του κράτους [δίπλα στις χιλιάδες των νόμων που δεν εφαρμόζονται, άρα ατονούν, ή εφαρμόζονται επιλεκτικώς] το ιδιώνυμον αδίκημα της παρακώλυσης της διενέργειας πλειστηριασμού. Αν και δεν ήταν αναγκαίο τούτο, όπως μου επεσήμανε εκλεκτός φίλος και συνάδελφος με δεδομένο ότι  ο πλειστηριασμός αποτελεί το τελευταίο στάδιο απονομής τής δικαιοσύνης και της έννομης προστασίας που διασφαλίζει το Σύνταγμα και στον δανειστή  [Άρθρο 20) 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ΄ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντα του, όπως νόμος ορίζει…»].

Η θέση αυτή στηρίζεται στο ότι το άρθρο 197§2 του Ποινικού Κώδικα που ανάγει σε ποινικώς αξιόλογη πράξη  την παρακώλυση της συνεδρίασης δικαστηρίου ασφαλώς και καλύπτει και τη διενέργεια του πλειστηριασμού ως του τελευταίου σταδίου της παροχής έννομης προστασίας δια της ικανοποιήσεως από το πλειστηρίασμα της απαίτησης του δανειστού που έχει εξοπλισθεί με εκτελεστό τίτλο.   

Ας μείνουμε, όμως, στη ρύθμιση Κοντονή την ευλογηθείσαν από τους Χεσμούς και ας δούμε πώς θα εφαρμοσθεί. Πλακώνει στο Ειρηνοδικείο μία συλλογικότητα του κώλου και προπηλακίζει τον συμβολαιογράφο που είναι ταγμένος στη διενέργεια του πλειστηριασμού. Τί πρέπει να κάνει ο συμβολαιογράφος, για να τιμωρηθεί η συλλογικότητα; Να πάει στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή στην Εισαγγελία και να υποβάλει έγκληση καταβάλλοντας και παράβολο € 50. [΄Εγκληση του παθόντος - Άρθρο  46 Κώδικος Ποινικής Δικονομίας - ..2. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ` έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής καταθέτει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ»]

Και μετά; Μετά οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, για να αποφύγουν το αυτόφωρο. Ο πλειστηριασμός, πάντως, έχει ματαιωθεί.

Και η δεύτερη απορία: πώς θα γνωρίζει ο συμβολαιογράφος τα στοιχεία αυτών που ματαίωσαν τον πλειστηριασμό, ώστε να τα καταγράψει στην έγκλησή του; Λέτε να τους ρωτήσει και να του τα δώσουν; Έγκληση κατ’ αγνώστων, εν προκειμένω, δεν λέει.

Και με τον κίνδυνο να χαρακτηρισθώ πολύ κουραστικός, παραθέτω δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έτους 2012 που ενημερώνει ότι το κώμα κατέθεσε* πρόταση νόμου έχουσαν ούτω:  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Για την οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών».

Άρθρο 1

α. Από 1-1-2012, θεσπίζεται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με  την οποία, για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα- δανειολήπτες στεγαστικών, επισκευαστικών, προσωπικών και καταναλωτικών δανείων, τους οφειλέτες πιστωτικών καρτών και τους καταθέτες που έχουν προβεί σε υπεραναλήψεις, η μηνιαία καταβολή δόσεων σε Τραπεζικό Οργανισμό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρηματοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών κατόπιν εκχώρησης, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τροποποιείται ως εξής:

1) διαγράφονται οι ετήσιες δανειακές- χρεωστικές οφειλές, αναλογικώς και συστοίχως προς την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του οφειλέτη, από 1-1-2010 και εντεύθεν. Εξαιρούνται της παρούσης προβλέψεως περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών εισοδημάτων, που και μετά την μείωσή τους, εξακολουθούν να παραμένουν αδιαμφισβήτητα εξαιρετικά υψηλά και υπερκαλύπτουν εις πολλαπλούν τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης του δανειολήπτη και της οικογένειάς του σε περίπτωση καταβολής ολόκληρης της αρχικής δόσης.

2) επιπλέον της άνω διαγραφής, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, το 30% του μηνιαίως διαθέσιμου καθαρού ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών, όπως αυτό προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας του προηγουμένου έτους, καθώς επίσης και από κάθε τυχόν νέο στοιχείο, όπως καταγγελία σύμβασης, άτυπη απόλυση λόγω οικονομικής κρίσης, σοβαρή ασθένεια.

Τέλος, η καταβολή μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να περιάγει τον δανειολήπτη κάτω του ορίου της φτώχειας και, σε τυχόν τέτοια περίπτωση, γίνεται επίσης αναλογική περικοπή της δόσης και διαγραφή της υπόλοιπης οφειλής. Η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για τις Τράπεζες, Τραπεζικούς Οργανισμούς, Τραπεζικές Εταιρίες ή Χρηματοπιστωτικές Εταιρίες Ανάληψης Είσπραξης Χρεών και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που οφείλουν να προβούν αυτεπαγγέλτως και αμελλητί στη σχετική ρύθμιση και μερική διαγραφή για φυσικά πρόσωπα που έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις κατά τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 και οι οποίες δεν έχουν συμβιβασθεί εξωδικαστικά. Επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν αμελλητί τις σχετικές νέες, δυνάμει του παρόντος νόμου, αιτήσεις των δανειοληπτών, πρωτοκολλώντας τες με την παράδοσή τους και να χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

Προς διεκπεραίωση της αίτησής τους, οι αιτούντες δανειολήπτες υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας τους (εκκαθαριστικό σημείωμα, κατάσταση περιουσίας και κάθε είδους εισοδημάτων του φυσικού προσώπου ή της οικογενείας, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των σχετικών στοιχείων), προκειμένου να υπολογίζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα για την αποπληρωμή του χρέους. Αν δεν υπάρχουν εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, είτε επειδή ο δανειολήπτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί κανένα εισόδημα, θα χρησιμοποιούνται τα αποδεικτικά εισοδήματος που τυχόν έχει ο/οι τραπεζικός/οι οργανισμός/οι που ενέκρινε/αν το/τα δάνειο/α και είχε καταθέσει ο ίδιος ο δανειολήπτης με την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση. Τότε μόνον επιτρέπεται η μη εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του παρόντος νόμου, όταν από το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του τρόπου διαβίωσης του οφειλέτη, προκύπτει βεβαιότητα ότι αυτός έχει υψηλά και αδήλωτα εισοδήματα.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και παράνομης άρνησης εκ μέρους της Τράπεζας, Οργανισμού, Εταιρίας, Ταμείου να προβεί στην ανωτέρω ρύθμιση, ιδρύεται δικαίωμα αποζημίωσης εκ μέρους του αιτούντος και επιβάλλεται στην Τράπεζα, Οργανισμό, Ταμείο πρόστιμο ισόποσο με την ετήσια δανειακή απαίτηση. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης δόσης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

β.Ο προσδιορισμός του άνω ποσοστού γίνεται σε ετήσια βάση (σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου έτους). Μετά την πάροδο του έτους ρύθμισης, έκαστο μέρος της δανειακής σύμβασης δύναται να ζητήσει αναθεώρηση του άνω ποσού, στη βάση της μεταβολής του δηλωθέντος εισοδήματος του δανειολήπτη, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας ΔΟΥ, ή από τα άλλα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

γ. O προσδιορισμός του 30 % του μηνιαίου εισοδήματος θα γίνεται με τον εξής τύπο:

Καθαρό εισόδημα με βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας του προηγουμένου έτους (μετά την αφαίρεση των φόρων και εισφορών) διά 12 (μήνες) επί 30 %. Το ποσό αυτό θα αποτελεί το διαθέσιμο μηνιαίο για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και θα κατανέμεται σύμμετρα ανά δάνειο (δανειακή σύμβας η). Η αναθεώρηση του ποσού γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται από:

1) Έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου κατοικίας του δανειολήπτη.

2) Έναν εκπρόσωπο των δανειοληπτών.

3) Έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας, της Εταιρίας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ανάλογα με την περίπτωση. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν. 3869/2010

δ. Για τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, το ετήσιο χρεωστικό υπόλοιπο των δόσεων (μετά την αφαίρεση του 30%), διαγράφεται από το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και παύει να οφείλεται

ε. Σε περίπτωση συρροής δανείων σε περισσότερες από μία Τράπεζες ή Οργανισμούς ή Εταιρίες, η διαδικασία χωρεί αναλογικά με αντίστοιχη μείωση των συρρεόντων δανείων και προσδιορισμό της δόσης στο ως άνω ποσοστό (30% του συνολικού εισοδήματος),

στ. Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής του αρχικού οφειλέτη, για τους εγγυητές των αντιστοίχων δανείων, για τους οποίους θα εφαρμόζεται ανάλογα η ανωτέρω ρύθμιση

ζ. Επί τυχόν αδυναμίας υπολογισμού του μηνιαίου εισοδήματος λόγω ανυπαρξίας εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας, ή σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο προσδιορισμός του 30 % του εισοδήματος θα γίνεται με δικαστική απόφαση από την Τριμελή Επιτροπή του στοιχείου γ’ του παρόντος άρθρου. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία του Ν. 3869/2010

Άρθρο 2

Ρύθμιση χρεών- απαγόρευση πράξεων επίσπευσης και αναγκαστικής εκτέλεσης

α. Μετά την έναρξη της διαδικασίας του παρόντος νόμου, που γίνεται: α) ως προς τις ήδη κατατεθείσες αιτήσεις, από την δημοσίευσή του,

β) ως προς τις νέες αιτήσεις για ένταξη στο νόμο, με την κατάθεσή τους στην Τράπεζα, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση, ο πιστωτικός Οργανισμός ή η Εταιρία, προς την οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση, ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαγορεύεται να καταγγείλουν τη σύμβαση δανείου, να εκδώσουν διαταγές πληρωμής και να προβούν σε οιανδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης ή εκτέλεσης των επίδικων απαιτήσεών τους. Ομοίως απαγορεύεται η πραγματοποίηση τηλεφωνικών οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες. Επίσης απαγορεύεται να επιβαρυνθεί η οφειλή με τόκους υπερημερίας. Τέλος, απαγορεύεται η παρακράτηση της δόσης από τον μισθό του δανειολήπτη. Για τυχόν παράβαση των παρουσών διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με την ετήσια δανειακή απαίτηση. Πρόστιμο επίσης επιβάλλεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται δόλος της Τράπεζας στην υπερχρέωση του δανειολήπτη.

γ.Το επιτόκιο των στεγαστικών, καταναλωτικών και προσωπικών δανείων διατηρείται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους, που ρυθμίζεται κατά την παρούσα διαδικασία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο, απαγορευομένης κάθε μονομερούς αύξησής του καθώς και κάθε περαιτέρω αναζήτησης επιπρόσθετων εμπραγμάτων ασφαλειών. Σε κάθε περίπτωση ρύθμισης χρεών, το νέο συμφωνηθέν επιτόκιο δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του αρχικώς ορισθέντος με τη δανειακή σύμβαση.

Άρθρο 3

Προστασία πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και ευπαθών ομάδων- συνολική διαγραφή χρεών

α. Με την ίδια διαδικασία και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, δύναται να αποφασισθεί η αναστολή πληρωμής οποιουδήποτε ποσού χρέους προς κάθε είδους Τραπεζικό Οργανισμό, Τραπεζική Εταιρία ή Χρηματοπιστωτική Εταιρία Ανάληψης Είσπραξης Χρεών, για κάθε φυσικό πρόσωπο-δανειολήπτη στεγαστικού, καταναλωτικού ή προσωπικού δανείου, που έχει αποδεδειγμένα ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αρμοδίως καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα διαγράφεται οριστικά ολόκληρη η συνολική ετήσια δανειακή υποχρέωση του δανειολήπτη. Εάν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη είναι κάτω από το όριο της φτώχειας επί πέντε (5) συναπτά έτη, με την ίδια διαδικασία, και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου αποφασίζεται η συνολική διαγραφή των χρεών του προς τα άνω πιστωτικά ιδρύματα. Το αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα με χρόνια ανίατη ασθένεια ή οριστική αναπηρία άνω του 67%, που αποδεικνύονται από αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών ή πιστοποιητικών δημοσιών φορέων, κατά την κείμενη διαδικασία. Επίσης, η ίδια δυνατότητα προβλέπεται και για πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους, υπό τις οριζόμενες ανωτέρω προυποθέσεις και εξαιρέσεις. Με Υπουργική Απόφαση δύνανται να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση ή να αποκτήσουν δυνατότητα μεγαλύτερης περικοπής δόσης και άλλες κατηγορίες πολιτών και οικογενειών, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες.

Άρθρο 4 - Τελική διάταξη

Καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 3869/2010 που προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ενώ διατηρούνται σε ισχύ όσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. Εν αμφιβολία και σε περίπτωση ερμηνευτικής δυσχέρειας, εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη για τον δανειολήπτη διάταξη__

*Πάντως, στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής τέτοια πρόταση νόμου δεν είναι καταχωρισμένη.

Υ.Γ. Χριστουγεννιάτικο δώρο που εξηγεί γιατί έχουμε το χάλι που έχουμε. Δεν εννοώ μόνον τον καλλιτέχνη, αλλά, και κυρίως, αυτούς που πλήρωσαν για να τον «απολαύσουν» και γελάνε με τις μαλακίες του. https://www.youtube.com/watch?v=iNr82ZP9Nz4