Ενα ιπτάμενο φουσκωτό σκάφος "Polaris" απαιτεί στοιχειώδη συντήρηση. Αυτή συνίσταται σε :

1) Ξέπλυμα του σκάφους και του μεταλλικού σασσί με γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση.
2) Ψεκασμό του κινητήρα (κατά διαστήματα) με ειδικό spray, ώστε να μην επικάθηνται άλατα από την πιθανή επαφή του με το θαλασσινό νερό, και να μην οξειδώνεται.

4) Σωστή συντήρηση του κινητήρα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο, όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Τακτικός έλεγχος και συμπλήρωση των υγρών του ψυγείου (στην περίπτωση του υδρόψυκτου Rotax 582).
5) Ελεγχο όλων των κινητών μερών (συρματόσχοινα, ασφάλειες, σχοινιά, ενώσεις κλπ.) για τυχόν φθορές και οξειδώσεις πριν από κάθε πτήση, και αντικατάστασή τους εφ' όσον τούτο κριθεί αναγκαίο.

3) Προφύλαξη σε κλειστό, ει δυνατόν, χώρο, για την προστασία των αεροθαλάμων από την ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εάν δεν υπάρχει κλειστός χώρος διαθέσιμος, συνιστάται να σκεπάζεται το ιπτάμενο φουσκωτό και ο κινητήρας με αδιάβροχο κάλυμμα.

Φωτό: Ιωσήφ Παπαδόπουλος
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αρχική σελίδα
Web Page Maker, create your own web pages.