Είναι χαρακτηριστικό ότι ο "λόγος κατολίσθησης", με απλά λόγια η σχέση μεταξύ του μήκους πτήσης και της απώλειας ύψους όταν  ο  κινητήρας για κάποιο λόγο παύσει να λειτουργεί, σε ένα ιπτάμενο φουσκωτό Polaris με επιφάνεια φτερού 19,5 τετραγ. μέτρων και άνοιγμα 11,5 μέτρων, είναι 6 :1. Τι σημαίνει αυτό; Οτι στην περίπτωση βλάβης ή και εκούσιας ακόμη διακοπής λειτουργίας του κινητήρα, ο πιλότος έχει την ευχέρεια και τον χρόνο να επιλέξει το σημείο προσγείωσης ή προσθαλάσσωσης σε απόσταση που ισοδυναμεί με το εξαπλάσιο του ύψους στο οποίο βρίσκεται εκείνη την στιγμή. Αν, λόγου χάριν, το ιπτάμενο φουσκωτό πετά σε ύψος 400 μέτρων από το έδαφος ή την θάλασσα, και για οποιονδήποτε λόγο ο κινητήρας του παύσει να λειτουργεί, ο πιλότος έχει όλο τον χρόνο να το προσγειώσει ή να το προσθαλασσώσει ομαλά, σε απόσταση μέχρι και 2,5 περ. χιλιόμετρα! Ετσι γίνεται ευκολότερα αντιληπτό γιατί ένας μηχανοκίνητος αετός, και μάλιστα ένα αμφίβιο ιπτάμενο φουσκωτό σκάφος στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται από τις ασφαλέστερες πτητικές μηχανές. Αρκεί, βεβαίως, ο πιλότος να φροντίζει για την επιμελή και σωστή συντήρηση του σκάφους, του φτερού και του κινητήρα, να σέβεται τα όρια που θέτει ο κατασκευαστής και να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν του τις διαθέσεις του καιρού.


Το μήκος του διαδρόμου απογείωσης είναι ανάλογο με το συνολικό βάρος του ιπτάμενου φουσκωτού. Δεν υπερβαίνει πάντως αυτό τα 50 περ. μέτρα στο έδαφος. Στο νερό, λόγω των μεγαλίτερων  επιφανειών τριβής και αντίστασης, οι οποίες πάντως αμβλύνονται λόγω της σχεδίασης των αεριζόμενων steps της γάστρας του φουσκωτού, το μήκος του "διαδρόμου" απονήωσης μπορεί να διπλασιαστεί.

Η ασφάλιση του ιπτάμενου φουσκωτού, για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την διάρκεια της πτήσης (third party insurance), είναι πάντως υποχρεωτική και υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, όπως η INTERLIFE, οι οποίες αναλαμβάνουν την ασφάλιση σκάφους και κυβερνήτη (κόστος 200 περ. ευρώ ετησίως) με την προϋπόθεση ότι το ιπτάμενο φουσκωτό είναι κανονικώς νηολογημένο και ο κάτοχός του έχει άδεια πιλότου ΥΠΑΜ.

Φωτό: Ιωσήφ Παπαδόπουλος
Αρχική σελίδα
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ;
Web Page Maker, create your own web pages.