Τα ιπτάμενα φουσκωτά σκάφη ΔΕΝ καταχωρούνται στο Μητρώο των μικρών σκαφών αναψυχής του Υ.Ε.Ν., συνεπώς δεν παίρνουν αριθμό λεμβολογίου. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη εγκύκλιο, η οποία εξεδόθη από την Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.Ε.Ν. με αρ. πρωτοκ. 2111.21.11/01/08 και ημερομηνία 11 Μαρτίου 2008, και κοινοποιήθηκε σε όλα τα Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία της χώρας, τα ιπτάμενα φουσκωτά σκάφη ελέγχονται από την "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" (Υ.Π.Α.) και μπορούν να δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας τών κατά τόπους Λιμεναρχείων και Υπολιμεναρχείων, και να απο-προσθαλασσώνονται με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και των λουομένων. Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι εκτός λιμένων, αγκυροβολίων, αλιευτικών καταφυγίων και πολυσύχναστων παραλιακών χώρων.
Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπεται ότι κατά την διάρκεια που τα ιπτάμενα φουσκωτά σκάφη βρίσκονται επί της υδάτινης επιφανείας, θα πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα σωστικά-πυροσβεστικά μέσα : Δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο, ένα (1) ζευγάρι κουπιά, έναν (1) πυροσβεστήρα, φαρμακείο Α΄ βοηθειών, σωσίβια όσα και οι επιβαίνοντες, ένα (1) φακό και σχοινί πρόσδεσης μήκους 10 μέτρων.


Φωτό: Ιωσήφ Παπαδόπουλος
Αρχική σελίδα
ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ Ή ΝΗΟΛΟΓΙΟ;
Web Page Maker, create your own web pages.