Ο τρόπος εκμάθησης είναι απλός και υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν τους ενδιαφερομένους. Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και πρακτικά. Επειδή η νομοθετική ρύθμιση έγινε προσφάτως και δεν υπάρχει ακόμη αναγνωρισμένη Σχολή Εκπαίδευσης, δεν χορηγούνται προς το παρόν διπλώματα στούς νέους πιλότους Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών, όπως είναι το ιπτάμενο φουσκωτό. Αυτά τα διπλώματα θα χορηγηθούν μόλις ιδρυθεί μια τέτοια Σχολή από την Υ.Π.Α., κάποιον αεραθλητικό σύλλογο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.Φωτό: Αρχείο Polaris
Αρχική σελίδα
ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ
Web Page Maker, create your own web pages.